1. Общи положения

Тази уеб страница, до която можете да получите достъп до www.edenia-foods.ro, е под контрола и се управлява от S.C. Macromex S.R.L, със седалище в Калея Доробанти, бр. 32, et. 6-8, сектор 1, код 010513. Страницата може да бъде достъпна от различни други страни по света. Тъй като всяко от тези места има закони, които може да се различават от тези в Румъния, при достъп до страницата, както вие, така и ние, ние се съгласяваме, че в случай на проблеми, произтичащи от или свързани с използването и съдържанието на този уебсайт, да бъде прилагат румънското законодателство. Вие също се съгласявате да се подчините на изключителната юрисдикция на съдилищата в Румъния по отношение на такива въпроси.


SC Macromex S.R.L. си запазва правото да променя този документ по всяко време и по всякакъв начин. Съответните изменения влизат в сила от момента на въвеждането им в този документ. Поради тази причина ви каним да четете този документ периодично. Ако по всяко време не искате напълно да приемете разпоредбите на този документ, вече не можете да използвате тази интернет страница.


Всяко използване на този уебсайт или неговите услуги ще се счита за приемане на условията, съдържащи се в този документ.

2. Авторски права

Copyright © Macromex SRL. Всички права запазени. Всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху всички текстове, изображения, звук, софтуер и други материали на този интернет сайт са собственост на Macromex SRL или са включени с разрешението на съответния собственик.


Имате разрешение да разглеждате тази уеб страница и да възпроизвеждате извлечения чрез печат, но само за информационни цели и при условие, че всички репродукции се появяват в съобщението относно авторското право, посочено по-горе. Никоя репродукция или част от уебсайта не може да се продава или разпространява с търговска печалба, нито може да бъде променяна или включена в друга работа или публикация, независимо дали на хартия или в електронен вид, нито може да бъде предавана на която и да е друга уеб страница. Не се предоставя друг лиценз или право.


Ако смятате, че определено съдържание на уебсайта www.edenia-foods.ro нарушава вашите права върху интелектуална собственост, правото на поверителност, реклама или други лични права, моля, изпратете имейл на edenia @ macromex.com с нарушени права, за да позволи на администраторите да действат в съответствие с тези проблеми.

3. Търговски марки

Всички регистрирани търговски марки, представени на този уебсайт, са собственост на S.C. Macromex S.R.L. Неправомерното използване на регистрирани търговски марки на този уебсайт е строго забранено. Всяко нарушение на правата върху интелектуалната собственост на S.C. Macromex S.R.L. подлежи на санкциониране съгласно действащите закони.

4. Регистрация, пароли и отговорности

Достъпът ви до този уебсайт не изисква вашата регистрация с потребителско име и парола.


5. Защита на данните


За подробности относно обработката на лични данни и как да упражнявате правата си, моля, консултирайте се с Политиката за защита на личните данни, достъпна на нашия уебсайт тук: www.edenia-foods.ro/politica-privind-protectia-data -с-характер персонал